Zoceleni pro skutečný život

Zoceleni pro skutečný život

Tady na severu je život o fous drsnější než jinde. Náš region se dodnes hojí ze šrámů způsobených povrchovou těžbou, těžkým průmyslem, necitlivou výstavbou… O to víc si ale dokážeme užít i tu krásu, která nás obklopuje – České středohoří, Českosaské Švýcarsko a další přírodní unikáty Ústeckého kraje. A o to víc energie dokážeme věnovat studiu, práci, podnikání, i zábavě. Život u nás je možná drsnější, ale taky opravdovější.

Tenhle rozdíl brzy poznáte i na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. My z UJEP jsme totiž seveřani tělem i duší! Neposkytujeme studium pro studium, ale pro praxi. Vedeme studenty k samostatnosti, píli a kreativitě, ale taky soudržnosti a společenské odpovědnosti. Snažíme se, aby se u nás nikdo necítil ztracený a aby se měl vždycky na koho obrátit. A konečně taky podporujeme společenské, sportovní a kulturní vyžití studentů, protože jen v knihovnách a laboratořích se žít nedá. Svá nejlepší léta na UJEP určitě nestrávíte odtrženi od reality.

 

Získejte k diplomu navíc duši seveřana

Studium na univerzitě severu sice není brnkačka, ale vynaložené úsilí se vám vrátí. Neodejdete od nás s pouhým kusem papíru ani balíkem vědomostí určených k rychlému zapomenutí. Odejdete připraveni na skutečný život, vyzbrojeni pro řešení konkrétních problémů a určitým způsobem i vnitřně proměněni. Kromě poznatků získáte taky houževnatost, nadhled a schopnost překonávat překážky.

Stanou se z vás seveřani. Lidi s velkou energií a chutí něco dokázat, ale taky se smyslem pro fair play a respektem k druhým. Jsme hrdí na všechny seveřany a seveřanky, kteří každý rok opouštějí naši školu. Věříme, že si své seveřanství ponesete dál celým životem a stanete se velkým přínosem pro ústecký region i celou ČR. Pojďte si užít báječná studentská léta k nám na sever!