VÝBĚR STUDIA DLE OKRUHU

 • Ekonomika a management
  • jednoobor  Matematika ve firmách a veřejné správě

   detail

   detail

  • jednoobor  Regionální rozvoj a veřejná správa

   detail

   detail

  • jednoobor  Ekonomika a management

   detail

   detail

 • Design a umění
  • jednoobor  Design

   detail

   detail

  • jednoobor  Výtvarná umění

   detail

   detail

 • Strojírenství, technologie, energetika
  • jednoobor  Energetika

   detail

   detail

  • jednoobor  Konstrukce strojů a zařízení

   detail

   detail

  • jednoobor  Řízení výroby

   detail

   detail

  • jednoobor  Materiály a technologie v dopravě

   detail

   detail

  • jednoobor  Řízení jakosti

   detail

   detail

 • Zdravotnictví
  • jednoobor  Fyzioterapie

   detail

   detail

  • jednoobor  Ergoterapie

   detail

   detail

  • jednoobor  Porodní asistence

   detail

   detail

  • jednoobor  Všeobecné ošetřovatelství

   detail

   detail

  • jednoobor  Pediatrické ošetřovatelství

   detail

   detail

  • jednoobor  Zdravotnické záchranářství

   detail

   detail

  • jednoobor  Radiologická asistence

   detail

   detail

 • Ekologie a životní prostředí
  • jednoobor  Aplikovaná geoinformatika

   detail

   detail

  • jednoobor  Ochrana životního prostředí

   detail

   detail

 • Historie, filozofie, politologie, společenské vědy
  • jednoobor  Dokumentace památek

   detail

   detail

  • jednoobor  Historie

   detail

   detail

  • jednoobor  Kulturní historie

   detail

   detail

  • jednoobor  Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

   detail

   detail

  • jednoobor  Základy humanitních studií

   detail

   detail

  • jednoobor  Politologie

   detail

   detail

  • jednoobor  Filozofie

   detail

   detail

 • Učitelství, pedagogika, psychologie, sociální práce
  • jednoobor  Sociální politika a sociální práce

   detail

   detail

  • jednoobor  Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání

   detail

   detail

  • jednoobor  Český jazyk a literatura pro vzdělávání

   detail

   detail

  • jednoobor  Hudební výchova pro vzdělávání

   detail

   detail

  • jednoobor  Výtvarná výchova pro vzdělávání

   detail

   detail

  • jednoobor  Učitelství pro mateřské školy

   detail

   detail

  • jednoobor  Hudební výchova pro pomáhající profese

   detail

   detail

  • jednoobor  Výtvarná výchova pro pomáhající profese

   detail

   detail

  • jednoobor  Andragogika

   detail

   detail

  • jednoobor  Sociální pedagogika

   detail

   detail

  • jednoobor  Speciální pedagogika – intervence

   detail

   detail

 • Tělesná výchova a sport
  • jednoobor  Tělesná výchova a sport

   detail

   detail

 • Přírodní vědy (fyzika, chemie, biologie, geografie ...)
  • jednoobor  Aplikované nanotechnologie

   detail

   detail

  • jednoobor  Biologie

   detail

   detail

  • jednoobor  Fyzika

   detail

   detail

  • jednoobor  Geografie

   detail

   detail

  • jednoobor  Chemie a toxikologie

   detail

   detail

  • jednoobor  Počítačové modelování ve vědě a technice

   detail

   detail

  • jednoobor  Aplikovaná geoinformatika

   detail

   detail

 • Informatika
  • jednoobor  Aplikovaná informatika

   detail

   detail

  • jednoobor  Matematika ve firmách a veřejné správě

   detail

   detail

  • jednoobor  Počítačové modelování ve vědě a technice

   detail

   detail

 • Matematika
  • jednoobor  Matematika ve firmách a veřejné správě

   detail

   detail