Vědecká knihovna

Vědecká knihovna
January 21, 2021 admin

Vědecká knihovna J. E. Purkyně vznikla v roce 2013 sloučením pěti fakultních knihoven. Sídlí v moderní budově v areálu kampusu.

Souhrnně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP. V knihovně je umístěno zhruba 350 000 knihovních jednotek, z toho 95 000 je k dispozici přímo ve volném výběru knihovny. Nachází se zde i Evropské dokumentační středisko, které zpřístupňuje publikace Evropské unie, dále knižní fond Rakouské knihovny, který zpřístupňuje široké veřejnosti na tři tisíce svazků rakouské literatury i specializovaná knihovna CEPRONIV, která se zaměřuje na podporu praktické výuky německého jazyka.

V knihovně je k dispozici 212 studijních míst, 48 počítačů, 4 studovny i Wi-Fi připojení. Je zavedena moderní technologie radiofrekvenční identifikace dokumentů včetně samoobslužných zařízení pro půjčování a vracení. Knihovna nabízí kromě knih a časopisů také velké množství e-knih, kvalifikační práce absolventů Univerzity a přístup do řady světových databází (např. Web of Science, Science Direct, ProQuest aj.). Pro usnadnění vyhledávání ve zdrojích je studentům k dispozici komplexní vyhledávací nástroj EBSCO Discovery Service. Všechny dostupné databáze je také možné využívat z pohodlí domova.

Kulturní a vzdělávací akce

Knihovna nabízí celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí. V průběhu roku jsou pořádána autorská čtení se zajímavými autory. Pravidelně bývají v knihovně instalovány různé výstavy. Ze vzdělávacích akcí knihovna pořádá pravidelná školení a semináře edukačního charakteru týkající se elektronických informačních zdrojů, zpracování rešerší, psaní kvalifikačních prací. Pro studenty prvních ročníků jsou vždy na začátku zimního semestru pořádány krátké vstupní kurzy informační výchovy.

Knihovna nabízí tyto služby

  • výpůjční služby absenční a prezenční,
  • kopírování, skenování a tisk dokumentů,
  • přístup k elektronickým databázím (bibliografickým, plnotextovým),
  • informační, bibliografické a rešeršní služby,
  • meziknihovní výpůjční službu,
  • semináře, kurzy, školení a exkurze,
  • konzultace a poradenství,
  • samoobslužné půjčování a návrat dokumentů,
  • půjčování deskových her, sluchátek, dek, deštníků a čteček elektronických knih.

Pro využívání služeb knihovny je nutné se registrovat. Studenti a zaměstnanci UJEP jsou osvobozeni od hrazení registračního poplatku.

 

Otevírací doba

Pondělí–Čtvrtek 8:00–20:00

Pátek 8:00–17:00

Sobota 8:00–12:00

 

Adresa a kontakt

Adresa: Pasteurova 3544/5, 400 96 Ústí nad Labem

Telefon: (+420) 475 286 024-5

Webové stránky: ZDE

E-mail: pult@knihovna.ujep.cz

Facebook: ZDE

Instagram: ZDE

 

V aktuální situaci vám nabízíme alespoň fotografie a virtuální prohlídku Vědecké knihovny UJEP, abyste si mohli představit, jak se vám u nás bude studovat.