Věda a výzkum na UJEP

Věda a výzkum na UJEP

Může škola měnit kraj?

Vědecká a výzkumná práce naší univerzity dokazuje, že ano. Celé týmy akademiků a studentů ze všech fakult UJEP pracují na tom, aby náš region prospíval. Severní Čechy, to totiž není jen unikátní příroda, ale také socioekonomické problémy, vyloučené lokality a krajina poničená průmyslem. Naši vědci volí své výzkumné projekty ve vztahu k reálným problémům, které nás tady na severu obklopují, a dostává se jim uznání doma i v zahraničí. Spolupracují také s dalšími institucemi, jako jsou NanoEviCZ, MATEQ nebo Centrum pro výzkum toxických látek.

Technologie pro lepší životní prostředí a kvalitu života

Průmyslu je u nás hodně, takže nás i hodně zaměstnává. Zabýváme se technologickými procesy, ekonomickými aspekty průmyslu i jeho vlivem na životní prostředí. Do toho pochopitelně spadá také ochrana před znečištěním. Proto vymýšlíme například chemické senzory, nanomateriály pro záchyt a znehodnocení znečišťujících látek i nové sanační postupy. Ve strojírenství nás zaměstnávají hlavně funkční povrchy a konstrukční materiály. A konečně v biomedicíně testujeme speciální nanomateriály, biosenzory či aplikace pro zlepšení kvality života.

Město – region – komunita

Nemyslíme ale jen technicky. Náš kraj se potýká s potížemi, jako jsou nízká vzdělanost, sociální vyloučení, stárnutí společnosti, extremismus, nízká hladina důvěry mezi lidmi či existence brownfieldů, které by stálo za to proměnit ve smysluplná místa. Všechny tyto stinné stránky našeho regionu nás provokují k tázání, jak by věci mohly fungovat lépe: od elektrického vedení přes řízení obcí po veřejnou správu. K těmto ryze praktickým problémům přistupujeme se všemi výhodami, které přináší moderní vědecký výzkum: máme své metody, testujeme a nebojíme se experimentů. Podívejte se třeba na to, jak pomáháme inkluzivnímu vzdělávání nebo jak zachraňujeme kulturní dědictví ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Inovační centrum Ústeckého kraje

Jsme hrdí spoluzakladatelé Inovačního centra Ústeckého kraje, které podporuje výzkumně-vývojové a inovační aktivity, nové firmy a hladkou výměnu informací mezi akademickým výzkumem a praxí. ICUK využívá při realizaci svých cílů tři hlavní nástroje: finance, networking a poradenství. Příkladem úspěšné praxe může být třeba služba Inkubátor. Do něj přinesete svůj podnikatelský záměr a dostane se vám všestranné podpory po dobu jednoho měsíce. Můžete to zkusit třeba ještě během studia i vy 🙂

Centrum funguje od roku 2015.