Přírodovědecká fakulta (PřF)

Záznam z živého streamu PřF

Brožura PřF

Odborné vysokoškolské vzdělání nabízíme ve vědách biologických,
fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti
informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky
a přírodovědných předmětů připravujeme také učitele pro střední školy.

Studium
UJEP je pro trh práce zavedenou značkou. Zaměstnavatelé vědí, že naše
škola přizpůsobuje studium praxi. A tam, kde naše absolventy neznají,
brzy vyniknou vaše studijní a praktické zkušenosti.
Výzvy ústeckého regionu hrají v tomhle případě ve váš prospěch.
Co se naučíte v lavicích, obratem vyzkoušíte na stážích doma nebo
v zahraničí.
Můžete se zapojit do některého z řady výzkumných týmů nebo
jednoduše zažádat o grant na vlastní výzkum.
Osobní iniciativy studentů si u nás vážíme a za podpory Inovačního
centra Ústeckého kraje vám pomůžeme rozjet i vlastní podnikání.

 

Virtuální prohlídka CPTO

Historie vzniku největší nové budovy v kampusu

Vybavení budovy Centra přírodních a technických oborů

Nová kapitola v příběhu PřF UJEP – stěhování do budovy CPTO

6 přání pro novou budovu v kampusu UJEP