Jak se přihlásit

Přidej se k nám na sever

Jak se přihlásit

1

Rozmyslete si, co chcete dělat, projeďte si nabízené obory a nekoukejte na to jen jako na zaměstnání. Přemýšlejte nad tím, čemu se budete rádi věnovat a do čeho se dokážete zažrat.

2

Přečtěte si Vyhlášení přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022 na „své“ fakultě. V dokumentu najdete všechno: do kdy se přihlásit, co připojit k přihlášce a jestli bude přijímací zkouška:

3

Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami a zaplaťte poplatek za přijímací řízení.

4

Dostanete pozvánku na přijímací zkoušku. Pozvánku čekejte elektronicky na e-mailu (FF, FUD) nebo v poštovní schránce (FZS, FSI, PF, PřF).

5

Přijďte na přijímací zkoušku a excelujte. Po zkoušce vám napíšeme, jak to dopadlo.

6

Povedlo se? Čekejte pozvánku k zápisu!

Zůstaly nějaké otazníky?

Spojte se se studijním oddělením fakulty, na kterou se hlásíte. Kontakt najdete ve Vyhlášení přijímacího řízení nebo napište na tyto adresy:

Fakulta sociálně ekonomická: fse@rt.ujep.cz

Fakulta umění a designu: fuud@rt.ujep.cz

Fakulta strojního inženýrství: fvtm@rt.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: fzs@rt.ujep.cz

Fakulta životního prostředí: fzp@rt.ujep.cz

Filozofická fakulta: ff@rt.ujep.cz

Pedagogická fakulta: pf@rt.ujep.cz

Přírodovědecká fakulta: prf@rt.ujep.cz

TIP:  V dotazu nezapomeňte zmínit své přidělené oborové a univerzitní číslo a napište taky, kam se přesně hlásíte (obor, program a forma studia). Můžeme vám pak snáze pomoct.