GAUDEAMUS

Nestihli jste se připojit?

Populární veletrh vzdělávání Gaudeamus, za kterým každoročně v lednu proudí davy nadcházejících maturantů do pražských Letňan, proběhl letos netradičně online. Dne  27. 1. 2021 se zde představila i naše univerzita!

Nezoufejte, že jste nás nestihli. Prezentaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně můžete zhlédnout ZDE.

Na on-line přednáškovém dnu se představila nejen naše univerzita, ale i jednotlivé fakulty. Uchazeče o studium přivítala prorektorka pro studium RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

Zajímá vás konkrétní fakulta?

Dole u jednotlivých fakult najdete odkazy na jejich online prezentaci.

Náš profil na Gaudeamu zůstává!

On-line profil UJEP je zveřejněn na stránkách Gaudeamus.cz a Gaudeamus-sk.sk a v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor. Zde naleznou uchazeči o studium komplexní informace o ústecké univerzitě, základními kontakty, seznam fakult a studijních programů, propagační texty, videa a fotografie.

 

Naše fakulty

Fakulta strojního inženýrství (FSI)

Záznam z prezentace naší fakulty: ZDE Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište nám na náš Facebook nebo Instagram. Zaměřujeme se na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízíme praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze…

Fakulta životního prostředí (FŽP)

Záznam z prezentace naší fakulty: ZDE. Pokud budete mít jakékoliv otázky, napište nám na náš Instagram nebo Facebook. Zaměřujeme se na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech…

Fakulta umění a designu (FUD)

Záznam z prezentace naší fakulty: ZDE. Pokud budete mít jakékoliv otázky, napište nám na náš Facebook. Jsme uměleckou a designérskou školou s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám. Propojujeme současně ateliérová studia s teoretickými…

Filozofická fakulta (FF)

Záznam z prezentace naší fakulty: ZDE. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište nám na náš Instagram nebo Facebook. V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i…

Fakulta zdravotnických studií (FZS)

Záznam z prezentace naší fakulty: ZDE. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište nám na náš Facebook. Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Uplatníte se zejména v oblasti…

Přírodovědecká fakulta (PřF)

Záznam z prezentace naší fakulty: ZDE. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište nám na náš Instagram nebo Facebooku. Odborné vysokoškolské vzdělání nabízíme ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky a…

Pedagogická fakulta (PF)

Záznam z prezentace naší fakulty: ZDE. Pokud budete mít jakékoliv otázky, napište nám na náš Facebook. V roce 2019 oslavila pedagogická fakulta 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum…

Fakulta sociálně ekonomická (FSE)

Záznam z prezentace naší fakulty: ZDE. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obraťte se na nás na našem Instagramu nebo Facebooku. Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a…

Ostatní součásti UJEP

Vědecká knihovna

Vědecká knihovna J. E. Purkyně vznikla v roce 2013 sloučením pěti fakultních knihoven. Sídlí v moderní budově v areálu kampusu. Souhrnně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP. V knihovně je umístěno zhruba 350 000 knihovních jednotek, z toho 95…

Poradenské centrum UJEP

Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště zastřešující poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství a poskytující služby v těchto oblastech uchazečům o studium, studentům na všech fakultách UJEP ve všech formách a…

Partneři UJEP

ICUK

ICUK je respektovaným spoluhráčem při transformaci Ústeckého kraje v místo, kde budou občané, studenti i podnikatelé rádi zůstávat, kam se budou vracet a kam budou také aktivně přicházet talentovaní lidé s chutí se na této změně podílet. Jsme nositelem vize…

Ústecký kraj

Ústecký kraj se systematicky snaží, aby se počet vysokoškoláků v regionu zvyšoval a měli zde dobré zázemí pro budoucnost. Snažíme se vysokoškolské studenty maximálně podporovat, například systémem stipendií pro ty, kteří vystudují a zůstanou pracovat v našem kraji. Nově máme…