Fakulta zdravotnických studií (FZS)

Záznam z živého streamu FZS

Brožura FZS

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou
způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání.
Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních,
tak soukromých zařízeních.

Studium

Vedle bakalářských studijních programů Ergoterapie, Fyzioterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství nabízíme studium ve dvou navazujících magisterských studijních programech: Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení, určený především těm, kteří se chtějí v budoucnu uplatnit jako vedoucí pracovníci nebo manažeři ve zdravotnictví, a dále Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy.