Fakulta životního prostředí (FŽP)

Záznam z živého streamu FŽP

Brožura FŽP

Zaměřujeme se na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie
a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních
programech , dvouleté v navazujících magisterských studijních programech
a tříleté v doktorském studijním programu.
Jako naši absolventi naleznete široké uplatnění například v orgánech
státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích,
(na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech,
České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu, atd.),
v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech
ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních
parků nebo nevládních organizacích a environmentálních start-upech.

 

Studium
UJEP je pro trh práce zavedenou značkou. Zaměstnavatelé vědí, že naše
škola přizpůsobuje studium praxi. A tam, kde naše absolventy zatím
neznají, objeví pracovníky s nepřehlédnutelnými studijními a praktickými
zkušenostmi. Výzvy ústeckého regionu hrají v tomto případě ve váš
prospěch. Co se naučíte v při výuce nebo praxi pak obratem vyzkoušíte
na stážích doma nebo v zahraničí.
Můžete se zapojit do některého z řady výzkumných týmů nebo
jednoduše zažádat o grant na vlastní výzkum.
Osobní iniciativy studentů si u nás vážíme a za podpory Inovačního
centra Ústeckého kraje vám pomůžeme rozjet i vlastní podnikání.

 

Virtuální prohlídka CPTO