Fakulta umění a designu (FUD)

Záznam z živého streamu FUD

Brožura FUD

Jsme uměleckou a designérskou školou s respektem k dějinám umění,
k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám.
Propojujeme současně ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními,
prezentačními a publikačními aktivitami, a vytváříme tak komplexní
kreativní prostředí plné tvůrčí umělecké a badatelské činnosti.
Zároveň hrajeme aktivní roli akademické instituce ve společenském
prostoru nejen domovského města Ústí nad Labem, ale i v národním
a mezinárodním kontextu.

 

Studium
Studuje se u nás v celkem šestnácti specializovaných ateliérech
zaměřených na vzdělávání v oblasti umění a designu.
Ateliérová výuka je velmi specifická a je pro ni charakteristický
individuální přístup. Vaše studium u nás se bude opírat zejména
o intenzivní komunikaci s vedoucími pedagogy ateliérů.
Vaše aktivity se pak samozřejmě mohou volně rozpínat i nad rámec
výuky. Zapojíte se do výtvarných projektů, workshopů a výstav a budete
čerpat z přirozeně přátelské atmosféry. Nevyhnete se ale ani teoretické
a uměnovědné reflexi oboru v podobě publikační činnosti.
Jeden z našich ateliérů je v rámci navazujícího magisterského studia
určen pro zahraniční studenty a učí se tu v anglickém jazyce.