Fakulta strojního inženýsrtví (FSI)

Záznam z živého streamu FSI

Brožura FSI

Zaměřujeme se na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízíme
praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení.
V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů,
4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.
Fakultní laboratoře neustále vybavujeme nejmodernějšími technologiemi.
Spolupracujeme s průmyslovou sférou nejen v Ústeckém kraji.
Orientujeme se v poptávce po technických oborech a své studenty
vedeme tak, aby po absolutoriu jednoduše a rychle našli uplatnění.
V současné době se v kampusu UJEP staví nová budova FSI – Centrum
materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH).

 

Studium

Výzvy ústeckého regionu hrají v tomhle případě ve váš prospěch. Co se
naučíte v lavicích, obratem vyzkoušíte na stážích doma nebo v zahraničí.
Praktické studium probíhá přímo v budovách fakulty. Studenti mohou
využít laboratoře v budově FSI H – Pasteurova 7, kampus UJEP, kde se
nachází laboratoř analytických metod a přípravna vzorků, laboratoř
metalografie, laboratoř přesných měření, laboratoř laserové a elektronové
mikroskopie, laboratoř tepelných procesů a dílnu obráběcích
procesů.
V nově zrekonstruovaných prostorách laboratoří Za Válcovnou 1001/8
se nachází Centrum aditivních technologií a virtuálního prototypování,
které je vybaveno užitečným přístrojovým vybavením např.: 3D tiskárnami
– Ultimaker s5, Formlabs Form2, Průša Control i32MK2 nebo
Markforget Mark Two.
Co se týká laboratoře virtuálního prototypování, zde si mohou studenti
vyzkoušet technické kreslení a počítačové modelování. Laboratoř
diagnostiky je určena k výuce předmětu Diagnostika vozidel, Laboratoř
technického měření slouží k výuce předmětů Mechanika a Technické
měření, dále je zde Laboratoř montáže, mechaniky, automatizace
a robotiky. V současné době zde vznikají prostory i pro experimentální
měření PIV metodou.