Fakulta sociálně ekonomická (FSE)

 

 

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  je jedinou fakultou veřejnoprávní vysoké školy, která v ústeckém regionu poskytuje vzdělání a výzkum v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Fakulta zabezpečuje studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, a to prostřednictvím prezenční i kombinované formy studia. Fakulta nabízí ve výše uvedených oborech také celoživotní formu vzdělávání.

 

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém
regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské
politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce.
Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských
i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.
Naše poslání?
Přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení kvality
života v Ústeckém kraji. A ne, opravdu to v našem případě není klišé.

 

Studium
UJEP je pro trh práce zavedenou značkou. Zaměstnavatelé vědí, že naše
škola přizpůsobuje studium praxi. A tam, kde naše absolventy neznají,
brzy vyniknou vaše studijní a praktické zkušenosti.
Výzvy ústeckého regionu hrají v tomhle případě ve váš prospěch. Co se
naučíte v lavicích, obratem vyzkoušíte na stážích doma nebo v zahraničí.
Můžete se zapojit do některého z řady výzkumných týmů nebo
jednoduše zažádat o grant na vlastní výzkum.
Osobní iniciativy studentů si u nás vážíme a za podpory Inovačního centra Ústeckého kraje vám pomůžeme rozjet i vlastní podnikání.

 

Úplný název fakulty:
Fakulta sociálně ekonomická
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo fakulty:
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96

 

Také se můžete podívat na online prohlídku.

Moskevská 54

Kampus – VIKS