Filozofická fakulta (FF)

Filozofická fakulta (FF)
January 21, 2021 Ondřej Kounovský

Záznam z prezentace naší fakulty: ZDE.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište nám na náš Instagram nebo Facebook.

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu
vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním,
kulturním i politickým problémům.
Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních
programů v historických vědách a germanistice, nebo obory
zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované
formě.
Ač je FF nohama i srdcem v Ústeckém kraji, zakládá si na národní
i mezinárodní spolupráci, podporuje a vítá všechny hosty „odjinud“.

 

Studium
Nebudete u nás jen vysedávat po seminářích.
Germanisté udržují čilé přeshraniční kontakty s drážďanskou a dalšími
německými univerzitami.
Historici pracují v archivech a muzeích, jezdí po exkurzích a účastní
se výzkumu v terénu.
Politologové a filozofové absolvují stáže v Parlamentu ČR
na krajských a jiných úřadech.
Odpočívat můžete v dobře vybavených studovnách

Řídíme se zkrátka Senecovými slovy a připravujeme studenty
a studentky nejen pro další studium, ale i pro skutečný život.

Ondřej Kounovský