Filozofická fakulta (FF)

Záznam z živého streamu FF

Brožura FF

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům. Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě. Ač je FF nohama i srdcem v Ústeckém kraji, zakládá si na národní i mezinárodní spolupráci, podporuje a vítá všechny hosty „odjinud“.

Studium

Nebudete u nás jen vysedávat po seminářích.

Germanisté udržují čilé přeshraniční kontakty s drážďanskou a dalšími německými univerzitami. Historici pracují v archivech a muzeích, jezdí po exkurzích a účastní se výzkumu v terénu. Politologové a filozofové absolvují stáže v Parlamentu ČR na krajských a jiných úřadech. Odpočívat můžete v dobře vybavených studovnách.

Řídíme se zkrátka Senecovými slovy a připravujeme studenty a studentky nejen pro další studium, ale i pro skutečný život.

 

Web přijímacího řízení

Virtuální prohlídka FF