Fakulta sociálně ekonomická (FSE)

Fakulta sociálně ekonomická (FSE)
January 15, 2021 Ondřej Kounovský

Záznam z živého streamu FSE

Brožura FSE

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém
regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské
politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce.
Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských
i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.
Naše poslání?
Přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení kvality
života v Ústeckém kraji. A ne, opravdu to v našem případě není klišé.

Studium
UJEP je pro trh práce zavedenou značkou. Zaměstnavatelé vědí, že naše
škola přizpůsobuje studium praxi. A tam, kde naše absolventy neznají,
brzy vyniknou vaše studijní a praktické zkušenosti.
Výzvy ústeckého regionu hrají v tomhle případě ve váš prospěch. Co se
naučíte v lavicích, obratem vyzkoušíte na stážích doma nebo v zahraničí.
Můžete se zapojit do některého z řady výzkumných týmů nebo
jednoduše zažádat o grant na vlastní výzkum.
Osobní iniciativy studentů si u nás vážíme a za podpory Inovačního centra Ústeckého kraje vám pomůžeme rozjet i vlastní podnikání.

Web

Facebook

Instagram

Virtuální prohlídka – Moskevská 54

Virtuální prohlídka – objekt VIKS

Ondřej Kounovský