DETAIL – JEDNOOBOR

Počítačové modelování ve vědě a technice

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

navazující magisterské

30. 4. 2021

1

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika se zaměřením na počítačové metody používané ve vědě a technice, kteří budou kromě znalostí obecné fyziky, matematiky, programování, numerických a počítačových metod, jež získali v předcházejícím bakalářském studiu, dále vybaveni znalostmi důležitých teorií fyziky, pokročilejšími matematickými znalostmi, znalostmi postupů paralelního programování a širokými znalostmi metod počítačového modelování. Absolventi si osvojí schopnost samostatně vytvářet modely popisující zkoumané jevy, hledat vhodné metody jejich řešení, realizovat výpočty pomocí specializované výkonné výpočetní techniky a zapojit se do vědecké činnosti.
Absolventi budou velmi dobře připraveni pro další studium v doktorském studijním programu „Počítačové modelování ve vědě a technice“ a následně se uplatní zejména v akademické sféře. Mimo akademickou sféru se absolventi uplatní ve společnostech zabývajících se náročnými výpočetními problémy v technice i jiných oblastech, zpracováním dat, logistikou, programováním a vývojem software, v průmyslu, školství i bankovním sektoru.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni