DETAIL – JEDNOOBOR

Geografie

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

navazující magisterské

30. 4. 2021

1

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Navazující magisterský program je tzv. akademický program. Poskytuje prohloubení geografických znalostí z bakalářského studia. Převažují interdisciplinární kurzy a praktická témata. Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, analyzovat, interpretovat získané prostorové informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce. Student dále umí aplikovat geoinformatické nástroje do státní správy (evidence nemovitostí, územní ochrana krajiny, územní plánování) a vytvářet GIS projekty řešící konkrétní problémy. V rámci oboru jsou zařazeny i kurzy, které budou garantovány odborníky z Fakulty sociálně ekonomické, zaměřené na inovace a inovativní koncepty v regionálním rozvoji či politiky územního rozvoje. Zvýšená pozornost je věnována diskusi aplikačních možností metod geografického výzkumu. Student je veden k formulaci a návrhu vlastních metodických postupů. Po absolvování oboru má student možnost pokračovat v Ph.D. studiu v geografických a příbuzných programech na UJEP či jiných VŠ nebo najde uplatnění na trhu práce.
Geograf tělem i duší. Jeho mottem je "Svět je jednoduchý ... dokud neznáš souvislosti". Interakce přírodního a společenského prostředí dokáže analyzovat pomocí pokročilých geoinformačních nástrojů a vlastních metodických postupů. V souladu se zaměřením pracoviště rozumí rizikům v současném světě, jeho rozmanitosti a možnostem udržitelného rozvoje území.
Široký pohled na svět je důvodem, proč neevidujeme žádné absolventy, kteří by brzy po studiu nenalezli práci. Mnozí pracují již v průběhu studia. Ti, kteří získali zkušenosti v nabízených mezinárodních mobilitách, zahraničních kurzech a účasti v projektech, pak nacházejí stále častěji i prestižní pozice.
Regionální rozvoj, geoinformatika, životní prostředí, strategické plánování na úrovni veřejné a státní správy, stejně jako soukromého sektoru. Absolventi posledních let jsou na vedoucích pozicích ministerstev (vodní hospodářství), krajských úřadů (GIS), agentur cestovního ruchu v ČR i zahraničí (Czechtourism) či v soukromém sektoru (zejména GIS specialisté). Absolventům se nabízí též možnost pokračovat v postgraduálním (Ph.D.) studiu Geographies of transformations na UJEP či v dalších příbuzných studijních programech na UJEP i jiných VŠ.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni