DETAIL – JEDNOOBOR

Fyzika

Přírodovědecká fakulta (PRF)

kombinovaná

bakalářské

26. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika s možností volby zaměření do dvou specializací: počítačové modelování nebo experimentální metody. Studijní plány obou specializací společně zahrnují standardní kurzy fyziky a matematiky. Absolventi specializace počítačové modelování budou dále seznámeni se základy programování, numerické matematiky a metod počítačové fyziky a v rámci praktických kurzů si osvojí schopnost řešit problémy pomocí výpočetní techniky. Absolventi specializace experimentální metody získají znalosti fyzikálních a fyzikálně-chemických principů přípravy moderních materiálů včetně tenkých vrstev a nanomateriálů, principy analýzy takových materiálů a dále základů plazmových technologií.
Absolventi oboru Fyzika se zaměřením na počítačové modelování budou připraveni především pro studium navazujícího magisterského oboru „Počítačové modelování ve vědě a technice“, poté případně stejnojmenného doktorského studijního programu, uplatnění však naleznou i ve společnostech zabývajících se výpočetními problémy v technice i jiných oblastech. Absolventi oboru Fyzika se zaměřením na experimentální metody budou připraveni pro studium v navazujících magisterských oborech „Aplikované nanotechnologie“ či „Aplikované plazmové technologie“, dále mohou pokračovat i ve studiu doktorského studijního programu Aplikované nanotechnologie. V případě dalšího studia navazujících studijních programů absolventi obou specialízací naleznou uplatnění zejména v akademické sféře na pozicích akademických či vědeckých pracovníků na univerzitách a institucích zabývajících se vědou a výzkumem.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni