DETAIL – JEDNOOBOR

Aplikovaná informatika

Přírodovědecká fakulta (PRF)

kombinovaná

bakalářské

26. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Bakalářský profesně zaměřený studijní program Aplikovaná informatika je zaměřen na přípravu odborníků v oblasti informačních technologií. Pokrývá všechny základní oblasti informatiky a IT, které nacházejí uplatnění v současné firemní a veřejné sféře.
Absolvent své znalosti a dovednosti může profilovat podle svého zaměření v rámci bloků povinně volitelných předmětů (programování a softwarové inženýrství, databázové systémy a zpracování dat, kybernetická bezpečnost, počítačové sítě, elektronika a automatizace, operační systémy a virtualizace, podnikové informační systémy).
Absolvent se v průběhu studia podílí na řešení praktických problémů a projektů v rámci celosemestrální odborné praxe či dvousemestrálního projektového semináře.
Na výuce se výrazně podílejí odborníci z praxe. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích, jako je například laboratoř počítačových sítí a infrastruktury či laboratoř počítačových technologií a mechatroniky.
Absolvent může nalézt široké uplatnění absolventů v ICT firmách, IT odděleních a datových center firem, organizací veřejné správy a dalších, včetně mezinárodních korporací a zahraničních institucí; možná je také samostatná podnikatelská činnost v oboru informačních systémů a komunikací (konzultant, poskytovatel existujících řešení).

Následující seznam shrnuje typické pracovní pozice, v nichž může absolvent najít uplatnění:


 • aplikační vývojář

 • analytik a návrhář jednoduchých softwarových systémů

 • tvůrce www stránek a pokročilých webových aplikací

 • správce/provozovatel webových služeb

 • analytik a návrhář databázových systémů a datových úložišť

 • administrátor databází

 • systémový administrátor

 • správce virtualizačních řešení

 • systémový integrátor

 • správce IT infrastruktury včetně počítačových sítí

 • poskytovatel/konzultant existujících softwarových řešení

 • poskytovatel/konzultant existujících hardwarových řešení

 • poskytovatel/konzultant existujících datových řešení

 • technik IT podpory

 • návrhář a implementátor hardwarových řešení (vestavěné systémy, PLC)

 • technik automatizace

 • tester aplikací a systémů

 • konzultant v oblasti počítačové bezpečnosti

 • bezpečnostní specialista

 • manažer malých IT týmůStudijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni