DETAIL – JEDNOOBOR

Počítačové modelování ve vědě a technice

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

bakalářské

26. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika se zaměřením na počítačové metody používané ve vědě a technice. Absolventi získají znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení, formulaci a řešení počítačových modelů zejména založených na zákonech fyziky. Studijní plány proto zahrnují kurzy fyziky, matematiky, programování, numerických a počítačových metod. V rámci mnohých praktických kurzů si absolventi osvojí schopnost samostatně hledat vhodné počítačové metody pro řešení úloh ve vědě a technice a realizovat výpočty pomocí výpočetní techniky.
Absolventi budou velmi dobře připraveni pro další studium navazujícího magisterského studijního programu „Počítačové modelování ve vědě a technice“, poté případně stejnojmenného doktorského studijního programu a následně se uplatní zejména v akademické sféře jako akademičtí a vědečtí pracovníci. Mimo akademickou sféru se absolventi uplatní ve společnostech zabývajících se výpočetními problémy v technice i jiných oblastech, zpracováním dat, logistikou, programováním a vývojem software, v průmyslu, školství i bankovním sektoru.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni