DETAIL – JEDNOOBOR

Matematika ve firmách a veřejné správě

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

bakalářské

26. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Tento bakalářský studijní obor kombinuje poznatky ze tří oblastí – matematiky, informatiky a ekonomie tak, aby jeho absolventi byli schopni analyzovat a interpretovat data z různých odvětví. Své místo tak najdou především v managementu firem nebo státních úřadů. Tento obor vznikl na základě úzké spolupráce s firmami a státními úřady nejen ústeckého regionu.

V rámci studia se budete věnovat především těmto oblastem:
- vybrané matematické disciplíny, které souvisí se zpracováním dat,
- všeobecný ekonomický základ,
- moderní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci dat,
- vybrané statistické metody,
- anglický jazyk.
Po absolvování bakalářského studia se uplatníte jako datový analytik:
- ve finančních ústavech a pojišťovnách,
- v logistice,
- ve veřejné správě,
- v obchodních společnostech a řetězcích,
- v oblasti telekomunikací,
- v energetice,
- v e-shopech a marketingových agenturách.
Můžete také pokračovat v navazujícím magisterském studiu příbuzného studijního oboru.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni