DETAIL – JEDNOOBOR

Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem tohoto studijního programu je prohloubit česko-německou interkulturní kompetenci studentů a studentek v oblasti literární, lingvistické i obecně historicko-kulturní. Obsahově je zaměřen nejen na vzájemné kulturní rozdíly, stereotypy v literatuře a kultuře či jazykový kontakt a jazykovou politiku, ale i na získání zkušeností s přípravou projektů nebo základů odborného překladu. Součástí je také široká nabídka studijního pobytu na četných zahraničních univerzitách a/nebo možnost krátkodobé i dlouhodobé odborné praxe. Kromě toho nabízí jedinečnou příležitost získat během jednoho studia a s jednou kvalifikační prací dva magisterské diplomy (v rámci dohody s Univerzitou Bayreuth) – tzv. Double Degree (Mgr. a M. A.) - http://ff.ujep.cz/kger/studium/dvojity-diplom-s-univerzitou-bayreuth
Absolvent umí výborně komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru najde proto velmi dobré uplatnění ve státním sektoru či řadě neziskových organizací působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií. Další možností je vědecká a akademická sféra. V případě získání dvojitému diplomu se pak výborně uplatní nejen v německy mluvících zemích, ale v celé Evropě.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf