DETAIL – JEDNOOBOR

HISTORIE - Archivnictví

Filozofická fakulta (FF)

kombinovaná

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Návazné studium sleduje především poskytnutí hlubší odborné znalosti, teoretické i praktické v různých oblastech archivní vědy, jako je zpracování písemných pramenů a orientace v problematice dějin správy a správní praxi dle soudobých českých i evropských právních norem. Jde především o prohloubení znalostí nad rámec bakalářského studia, které studentům umožní domácími i zahraničními prvky vybavený pohled na vybranou problematiku archivnictví i archivistiky, jenž je předpokladem pro řešení náročnějších úkolů, jako je hodnocení, pořádání a zpřístupňování archivních pramenů, stejně jako různé druhy prezentace archiválií a archivů jako takových.
Jakožto absolventi odborné specializace Archivnictví se můžete stát odborným archivářem, který je schopen adekvátně hodnotit, pořádat a zpřístupňovat archivní materiál. Má veškeré předpoklady pro plnění nutných úkolů v rámci archivů státních, specializovaných, územně-správních celků, ale i soukromých.
Uplatníte se v pozici odborný rada-archivář a na dalších pracovních pozicích spojených s výkonem archivní služby ve všech existujících typech archivů či v dalších institucích disponujících dlouhodobými spisovnami včetně různých polostátních a soukromých organizací či církví.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf