DETAIL – JEDNOOBOR

Kulturní historie

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Tříletý bakalářský studijní program nabízí osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti poznávání dějin se zaměřením na dějiny kultury. Zahrnuje studium českých i obecných dějin, dějin umění, literatury a disciplín příbuzných. Získané vzdělání napomáhá rozvoji badatelské tvůrčí činnosti a porozumění obecným hodnotám uchovávání kulturního dědictví v souladu s konkrétními standardy a postupy. Program klade důraz na poznávání pravidel péče o kulturní dědictví i jejího etického rozměru.
Absolvent studia může nalézt uplatnění v institucích, které se věnují péči o uchování historické paměti, hmotné kultury i písemnictví (kurátor muzejních sbírek, odborný pracovník Národního památkového ústavu a jeho územních pracovišť, správce památky/kastelán, knihovník, referent sektorů státní správy a samosprávy), v médiích a cestovním ruchu.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf