DETAIL – JEDNOOBOR

Archivnictví a spisová služba

Filozofická fakulta (FF)

kombinovaná

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Chcete poznávat staré písemnosti, proniknout do jejich obsahu, chcete se stát správci písemného kulturního dědictví? Nebo se chcete dozvědět více o samotnému stádium vzniku dokumentů v současných institucích? Pak máte možnost přihlásit se do studijního programu Archivnictví a spisová služba. V něm si osvojíte tři základní skupiny informací. První je zaměřena na archivnictví, jakožto jeden ze segmentů péče o kulturní dědictví, v tomto případě převážně písemné, a spisovou službu, která se týká vlastní správy dokumentů v rozličných institucích, z kterých potom výběrem přechází část do archivu trvalého uložení. Druhou oblastí potom jsou pomocné vědy historické a dějiny správy, které jsou nutným předpokladem pro správné čtení, porozumění a interpretaci archiválií, stejně jako pro jejich vhodné zařazení do kontextu vývoje administrativy toho kterého období. Třetí skupinou informací je potom korpus českých dějin, který umožní propojovat nabyté znalosti z výše uvedených oblastí s celkovým dějinným vývojem.
Až dostudujete, budete plnohodnotnými archiváři určenými pro všestrannou práci s archiváliemi. Budete schopni je vhodně hodnotit, přejímat, pořádat a také zpřístupňovat. Zároveň můžete pracovat i v oblasti spisové služby v jejím vedení, naplňování a spolupráci s příslušnými archivy.
Uplatnění najdete ve všech státních, veřejnoprávních i soukromých archivech České republiky. Zároveň budete moci působit ve všech institucích státní, polostátní a soukromé sféry vedoucích spisovou službu.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf