DETAIL – JEDNOOBOR

Aplikovaná informatika

Přírodovědecká fakulta (PRF)

kombinovaná

navazující magisterské

30. 4. 2021

1

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program je koncipován jako navazující magisterský studijní program aplikované informatiky, jenž prohlubuje obecné a široké IT znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu. Stěžejní zaměření studia je datové inženýrství, které zahrnuje specifická témata z oblasti reprezentace a ukládání dat, metod a technik jejich zpracování a analýzy (včetně strojového učení) a jejich následné vizualizace a interpretace.
Pro tento profesně zaměřený studijní program je typické průběžné a intenzivní propojení s reálnými požadavky a problémy, které vznikají a řeší se v každodenní praxi ve firmách i veřejném sektoru, a to prostřednictvím
- účasti odborníků z praxe ve výuce,
- tematických exkurzí studentů ve firmách/institucích,
- řešení zadání pocházejících z praxe v rámci semestrálních projektů,
- zapojení do činnosti firem/institucí v rámci šestitýdenní odborné praxe,
- prezentací idejí a potenciálních inovací studentů před zástupci firem/institucí a jejich zpětná vazba,
- spolupráce s firmami/institucemi při zadání a řešení diplomových prací.
Absolvent během studia získá znalosti a dovednosti v následujících oblastech:
- zpracování datových souborů, explorační analýza dat a interaktivní vizualizace
- analýza signálů a obrazových dat
- zpracování a interpretace časových řad a sekvencí
- soft computing (fuzzy logika a modely strojového učení)
- praktické využití nástrojů pro big data
- simulace systémů
- programování pro paralelní systémy
- počítačová bezpečnost (se zaměřením na datovou a informační bezpečnost)
- aplikovaná matematika, numerické a optimalizační metody
- teorie konečných automatů a gramatik
- klasická algoritmizace, návrh a použití efektivních datových struktur
Absolvent studijního programu uplatní své znalosti a dovednosti v aplikační sféře a ve veřejné správě (včetně aplikovaného výzkumu), a to typicky na následujících pozicích:
- datový inženýr/analytik,
- návrhář jednoduchých datových systémů,
- poskytovatel/konzultant existujících datových řešení,
- provozovatel a správce datových úložišť,
- IT specialista v oblasti datové bezpečnosti,
- backend programátor ve vývojovém týmu,
- IT podpora vědeckých projektů,
- správce cloudových systémů.
Zaměření studia tedy umožňuje přímé uplatnění absolventů na většině IT pozic spojených se zpracováním a správou dat a také na pozici datových analytiků, u nichž se předpokládá samostatný návrh a implementace datových modelů a jejich interpretace.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni