Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří UJEP

6. 2. 2021, od 9 – 16 hodin

 

Univerzita J. E. Purkyně

Proč studovat UJEP? Tady na severu je život o fous drsnější než jinde. Náš region se dodnes hojí ze šrámů způsobených povrchovou těžbou, těžkým průmyslem, necitlivou výstavbou… Zároveň se ale Ústí nad Labem dynamicky rozvíjí. Postindustriální brownfieldy poskytují podhoubí tvůrčím…

Fakulta sociálně ekonomická (FSE)

O fakultě Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech,…

Fakulta umění a designu (FUD)

O fakultě Jsme uměleckou a designérskou školou s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám. Propojujeme současně ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami, a vytváříme tak komplexní kreativní prostředí plné…

Fakulta strojního inženýrství (FSI)

O fakultě Zaměřujeme se na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízíme praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program. Fakultní laboratoře neustále…

Fakulta zdravotnických studií (FZS)

O fakultě Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních. Studium Vedle bakalářských studijních programů Ergoterapie, Fyzioterapie,…

Fakulta životního prostředí (FŽP)

O fakultě Zaměřujeme se na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech , dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu. Jako naši absolventi…

Filozofická fakulta (FF)

O fakultě V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům. Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice,…

Pedagogická fakulta (PF)

O fakultě: Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR. Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních…

Přírodovědecká fakulta (PřF)

O fakultě Odborné vysokoškolské vzdělání nabízíme ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů připravujeme také učitele pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Studium UJEP…