Den otevřených dveří

(on-line)

Den otevřených dveří

Celosvětová pandemie uzavřela většinu dveří, proto jsme se rozhodli umožnit vám, abyste ty naše dokázali otevřít v pohodlí svých domovů.

Den otevřených dveří 2021 se uskutečnil v živém streamu. Nelekejte se, že jste akci zaspali a již nebudete mít možnost se k nám podívat! Celé živé vysílání bylo nahráváno na náš Youtube kanál.

Naše fakulty

Fakulta strojního inženýrství (FSI)

Záznam z živého streamu FSI Brožura FSI Hledáme nadějné výzkumné projekty a technologické startupy. Hledáme právě VÁS!   Zaměřujeme se na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízíme praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze…

Fakulta životního prostředí (FŽP)

Záznam z živého streamu FŽP Brožura FŽP Zaměřujeme se na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech , dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském…

Fakulta umění a designu (FUD)

Záznam z živého streamu FUD Brožura FUD Jsme uměleckou a designérskou školou s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám. Propojujeme současně ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami, a vytváříme…

Filozofická fakulta (FF)

Záznam z živého streamu FF Brožura FF V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům. Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů…

Fakulta zdravotnických studií (FZS)

Záznam z živého streamu FZS Brožura FZS Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních. Studium Vedle…

Přírodovědecká fakulta (PřF)

Záznam z živého streamu PřF Brožura PřF Odborné vysokoškolské vzdělání nabízíme ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů připravujeme také učitele pro střední školy. Studium UJEP je…

Pedagogická fakulta (PF)

Záznam z živého streamu PF Brožura PF Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR. Fakulta připravuje studenty…

Fakulta sociálně ekonomická (FSE)

Záznam z živého streamu FSE Brožura FSE Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských,…

Další součásti UJEP

Vědecká knihovna

Vědecká knihovna J. E. Purkyně vznikla v roce 2013 sloučením pěti fakultních knihoven. Sídlí v moderní budově v areálu kampusu. Souhrnně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP. V knihovně je umístěno zhruba 350 000 knihovních jednotek, z toho 95…

Poradenské centrum UJEP

Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště zastřešující poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství a poskytující služby v těchto oblastech uchazečům o studium, studentům na všech fakultách UJEP ve všech formách a…

Partneři UJEP

ICUK

ICUK je respektovaným spoluhráčem při transformaci Ústeckého kraje v místo, kde budou občané, studenti i podnikatelé rádi zůstávat, kam se budou vracet a kam budou také aktivně přicházet talentovaní lidé s chutí se na této změně podílet. Jsme nositelem vize…

Ústecký kraj

Ústecký kraj se systematicky snaží, aby se počet vysokoškoláků v regionu zvyšoval a měli zde dobré zázemí pro budoucnost. Snažíme se vysokoškolské studenty maximálně podporovat, například systémem stipendií pro ty, kteří vystudují a zůstanou pracovat v našem kraji. Nově máme…