Chci studovat

Právě pro vás připravujeme ...

  • * Technologie pro ochranu životního prostředí (FŽP) (prezenční forma studia / navazující magisterské studium) - detail

Nově jsme pro vás otevřeli ...

  • * Archivnictví a spisová služba (FF) (kombinovaná forma studia / bakalářské a magisterské studium) - detail
  • * Německá filologie (FF) (prezenční forma studia / doktorské studium) - detail
  • * Německá filologie (FF) (kombinovaná forma studia / doktorské studium) - detail
  • * Ochrana životního prostředí - Ochrana přírody a krajiny (FŽP) (prezenční forma studia / bakalářské a magisterské studium) - detail
  • * Ochrana životního prostředí - Ochrana přírody a krajiny (FŽP) (kombinovaná forma studia / bakalářské a magisterské studium) - detail
  • * Základy humanitních studií (FF) (prezenční forma studia / bakalářské a magisterské studium) - detail
  • * Základy humanitních studií (FF) (kombinovaná forma studia / bakalářské a magisterské studium) - detail
  • * Ochrana životního prostředí - Technologie ochrany životního prostředí (FŽP) (prezenční forma studia / bakalářské a magisterské studium) - detail
  • * Ochrana životního prostředí - Technologie ochrany životního prostředí (FŽP) (kombinovaná forma studia / bakalářské a magisterské studium) - detail

1. kolo příjímacího řízení

Máte vybráno:

Typ studia:Doktorský
Forma studia:kombinovaná
Typ oboru:jednooborová studia