Univerzita severu

Studujte UJEP pro úspěšný život

VYBERTE SI STUDIUM E-PŘIHLÁŠKA

Proč studovat na UJEP

Proč studovat na UJEP

Získáte vzdělání, které skutečně využijete v praxi.

Ve svém studijním kruhu najdete oporu a přátelství.

Talent rozvinete v dalším studiu či výzkumu.

Vycestovat můžete nejen po EU, ale i za její hranice.

Propadněte kouzlu severu

Objevujte nevšední přírodní krásy severních Čech.

Naše výzkumné týmy pomáhají měnit náš kraj.

Inspirujte se příběhy úspěšných absolventů.

  • Na FF UJEP jsem začal studovat v roce 2007. Musím říci, že studovat předměty, které člověka prostě baví a chce se jim v budoucnu věnovat, mi změnilo pohled na učení. Sebevzdělávání konečně začalo dávat smysl. Univerzitě vděčím i za jiné věci. Díky ní mám spoustu nových a mimořádně zajímavých přátel, ale dala mi i možnosti, ale hlavně vůli, cestovat a poznávat svět. A konec konců, mám díky ní i práci. Práci, která mne baví.

    Antonín Kadlec
    Antonín Kadlecstudent FF UJEP
fakult
studentů
absolventů

Důležité termíny

21. – 23. ledna 2020

Gaudeamus Praha

29. 1. 2020

Den otevřených dveří na všech fakultách

29. 1. 2020

prodloužený termín přihlášek do bakalářského studia na FUD

31. 3. 2020

termíny přihlášek bakalářského a magisterského studia
FSE, FSI, PF, PřF, FF, FZS, FŽP